Акції

 • batik_1530x478_31. Організатор Акції, територія та строки проведення Акції:

  1.1. Організатором рекламної Акції «Шукай гроші в пачці» (надалі – «Акція») є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «СОЛОМІЯ». Виконавець, для виконання зобов’язань цього Договору має право залучати та/або передавати будь-які права та/або обов’язки за цим Договором третім особам.
  1.2. Загальні строки проведення Акції: з 29 березня 2016р. (надалі – «тривалість Акції» або «строк проведення Акції/строк Акції»). При цьому під завершенням акції розуміється дата, з якої припиняється виробництво продукції, яка приймає участь у акції (далі – Акційна продукція) та, відповідно, припиняється використання акційної упаковки (дата виготовлення товару міститься на упаковці). Акційна продукція підлягає реалізації протягом терміну придатності продукції. Організатор акції залишає за собою право у односторонньому порядку змінювати строк проведення Акції.

  2. Територія проведення Акції.

  2.1. Територія дії Акції – Україна. Організатор Акції не несуть відповідальність за наслідки вивозу акційної Продукції за межі України.
  2.2. Метою проведення Акції є стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, привернення уваги споживачів.

  3. Учасники Акції, інформаційна та технічна підтримка Акції

  3.1. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсу, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
  3.2. Учасником акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та який правильно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»).
  3.3. Під час участі у Акції Учасник Акції зобов’язується:
  • дотримуватися вимог норм чинного законодавства України та цих Правил;
  • дотримуватися цих Правил та вимог користування Інтернет-сайтом www.batiktea.com.ua
  3.4. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами, повну та безумовну згоду з цими Правилами.
  3.5. Інформування щодо Правил Акції здійснюється на сайті www.batiktea.com.ua .

  4. Умови участі в Акції

  4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику Акції, необхідно протягом періоду проведення Акції придбати будь-яку одиницю Акційної продукції та знайти всередині Акційної продукції одну грошову купюру номіналом від 1 гривні до 500 гривень.
  4.2. Особа, яка знайшла грошову купюру, становиться її власником.

  5. Продукція, яка бере участь в Акції

  5.1. Продукція, яка бере участь в Акції («Акційна продукція») – це перелік продукції з обмеженою кількістю, що випускається під ТМ «Батік» у спеціальній акційній упаковці (надалі – «Акційна упаковка»), а саме:
  • Чай чорний байховий натуральний суцільнолистовий цейлонський “ВАТІК. КОРОЛІВСЬКИЙ СТАНДАРТ. КРУПНИЙ ЛИСТ” 50г;
  • Чай чорний байховий натуральний суцільнолистовий цейлонський “ВАТІК. КОРОЛІВСЬКИЙ СТАНДАРТ. КРУПНИЙ ЛИСТ” 85г;
  • Чай чорний байховий цейлонський дрібний в пакетиках з ниткою та ярличком “ВАТІК. КОРОЛІВСЬКИЙ СТАНДАРТ”, 50г (25ф/п х 2г);
  • Чай чорний байховий цейлонський дрібний в пакетиках “ВАТІК. КОРОЛІВСЬКИЙ СТАНДАРТ”, 80г (40 ф/п х 2г) .
  • Чай чорний байховий цейлонський дрібний в пакетиках з ниткою та ярличком “ВАТІК. КОРОЛІВСЬКИЙ СТАНДАРТ”, 200г (100 ф/п х 2г)
  5.2. Загальна кількість Акційної продукції перевищує загальну кількість Акційної продукції з грошовими купюрами та/або грошових купюр, що належать до фонду Акції. Тобто грошові купюри вкладені не до всіх упаковок Акційної продукції. Наявність чи відсутність грошових купюр до відкриття упаковки Акційної продукції визначити неможливо.
  5.3. Організатор самостійно визначає загальну кількість Акційної продукції та не повідомляє про це Учасників Акції
  5.4. Організатор акції залишає за собою право змінювати у односторонньому порядку перелік Акційної продукції.

  6. Права та обов‘язки Учасника Акції.

  6.1. Права Учасника Акції:
  6.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.
  6.1.2. Отримати інформацію про Правила Акції.
  6.2. Обов‘язки Учасника Акції:
  6.2.1. В повному обсязі та належним чином виконати та умови цих Правил.

  7. Права та обов‘язки Організатора.

  7.1. Права Організатора:
  7.1.1. Організатор користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.
  7.2. Обов‘язки Організатора:
  7.2.1. Провести Акцію відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.

  8. Призовий фонд Акції

  8.1. Призовий фонд Акції обмежений. Призовий фонд Акції є грошові купюри номіналом від 1 гривні до 500 гривень на загальну суму 3 000,00 грн.
  8.2. Організатор залишає за собою право збільшити призовий фонд Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами.
  8.3. Грошові купюри містяться не в кожній Акційній продукції.
  8.4. Номінал та/або кількість грошових купюр зображених на Акційній продукції може відрізнятися від номіналу та/або кількості купюр фактично вкладених у Акційну продукцію.
  8.5. Співвідношення грошових купюр різного номіналу та кількість Акційної продукції з грошовими купюрами встановлюється Організатором самостійно та не повідомляється Учасникам Акції.

  9. Обмеження

  9.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, повінь, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
  9.2. Організатор не несе відповідальності за наслідки у разі вивозу акційної продукції за межі України.

  10. Інші умови

  10.1. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
  10.2. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.
  10.3. Організатор залишає за собою право не вступати в переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції, прямо не передбачені цими Правилами.
  10.4. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
  10.5. Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх оприлюдненням на сайті www.batiktea.com.ua
  10.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.